1. Dopasowanie skrzydła drzwiowego do istniejącej futryny metalowej lub drewnianej

Opis

W przypadku dopasowania drzwi do istniejącej futryny możliwe jest:

- dopasowanie szerokości skrzydła z ewentualnym zwężeniem lub zamówienie skrzydła na miarę (tylko drzwi firmy Drew-Holz)

- dopasowanie lub ewentualna wymiana zawiasów

- skrócenie skrzydła (możliwe również w domu klienta)

- montaż tulejek wentylacyjnych

- montaż klamek i zamków

W przypadku innego wymiaru w felcu futryny – przeróbka futryny polega na doklejeniu listew poszerzających felc oraz założenie nowych zawiasów i blachy przymykowej.

Przykład

Drzwi mocowane na istniejącej futrynie stalowej

www.nowedrzwi.com.pl